New World Wine

New world wine (ไวน์โลกใหม่): จะเป็นไวน์ผลิตนอกทวีปยุโรป เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ ชิลี ไทย ฯลฯ

 

Old world wine (ไวน์โลกเก่า): เป็นไวน์ที่ผลิตในประเทศทางแถบยุโรป เช่น ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี

 

Vintage (วินเทจ/ปี): ปีการผลิตของไวน์ที่มักจะมีผลต่อรสชาติไวน์ แต่ไม่ค่อยจะมีผลกับไวน์โลกใหม่เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างคงที่

 

Terroir (แตร์รัวร์): ปัจจัยทางภูมิประเทศ หรือภูมิอากาศต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปลูก และเจิญเติบโตขององุ่น

filters
filter
คะแนน (Wine Score)
บอดี้ (Body)
View as ตะแกรง รายการ

17 Items

per page
  Santa Ana Cabernet Sauvignon Reserve

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tahuna Sauvignon Blanc Marlborough

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Caymus Conundrum Red

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Carta Vieja Sauvignon Blanc (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Caymus Conundrum White

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Xanadu DJL Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Penfolds Max's Shiraz / Cabernet Sauvignon

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Chandon Rose Summer 2017 Limited Edition

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Cape Mentelle Marmaduke Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Pounamu Special Selection Sauvignon Blanc

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Infinitum Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Innovate	 Cabernet Sauvignon

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Taha by Tahuna Hawke's Bay Blanc (Sauvignon Blanc)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Little Yering Chardonnay

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Altivo Vineyard Selection Torrontes (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Santa Carolina Cabernet Sauvignon Gran Reserva

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Santa Ana Malbec Reserve

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

17 Items

per page