ร่วมงานกับเรา | Join us

Wine-Now & LIQ9 มีปรัชญาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนใช้ทรัพยากรและเครื่องมือต่างๆให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เรามุ่งหาบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกับเราเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายและมีความรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถยกระดับธุรกิจของเราได้ในทุกด้านส่วน

Wine-Now มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะเปิดโอกาสต้อนรับผู้มีความสามารถ และประสงค์จะร่วมงานกับเรา ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากหัวข้อ “ตำแหน่งงาน”

หรือ ส่งอีเมล์มาหาทีมงานเราโดยตรงได้ที่ [email protected]

 

ตำแหน่งงาน

- Coming Soon