Chianti Classico

เคียนติ คลาสซีโก้ (Chianti Classico) แตกต่างไปจากไวน์เคียนติ (Chianti) ทั่วไป โดยเป็นไวน์กลุ่ม DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) ซึ่งมีกฎและขั้นตอนการผลิตที่พิเศษกว่าไวน์เคียนติ (Chianti) การจะเป็น คลาสซิโก้ (Classico) ได้นั้น ต้องมีการใช้องุ่นพื้นเมืองพันธุ์ ซานโจเวเซ่ (Sangiovese) ไม่ต่ำกว่า 80% และจะมีตราสัญลักษณ์รูปไก่ดำกรอบชมพู (The black rooster) ติดอยู่ทุกขวด เพื่อบ่งบอกความเป็น Chianti Classico
View as ตะแกรง รายการ

37 Items

per page
  Castelli del Grevepesa	Castello Di Bibbione Riserva Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello di Albola Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Bindi Surgadi I COLLI Classico Reserva DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿2,139.00 ฿2,355.00 -9%
  Bindi Surgadi I COLLI Classico Reserva DOCG
  Castelli del Grevepesa	Castello Di Bibbione Gran Selezione Chianti classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rocca di Montegrossi Chianti Classico Gran Selezione DOCG Vigneto San Marcellino (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rocca di Montegrossi Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castelli del Grevepesa Clemente VII Gran Selezione Chianti Classico DOCG Gran Selezione

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castelli del Grevepesa Panzano Gran Selezione Chianti Classico DOCG Gran Selezione

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castelli del Grevepesa Clemente VII Riserva Chianti Classico DOCG Riserva

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castelli del Grevepesa Clemente VII Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Uccelliera Rapace IGT (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Uccelliera Rapace IGT (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello di Fonterutoli Castello Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello Banfi Chianti Classico DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿959.00 ฿1,149.00 -17%
  Castello Banfi Chianti Classico DOCG
  Castello Di Ama San Lorenzo Chianti Classico Gran Selezione DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castellare Di Castellina Chianti Classico Riserva DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Carpineto Chianti Classico

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Antinori Chianti Classico "Peppoli" DOC

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿969.00 ฿1,200.00 -19%
  Antinori Chianti Classico "Peppoli" DOC
  Rating:
  80%
  Antinori Chianti Classico Riserva "Marchese Antinori" DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ricasoli Brolio Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Castello di Brolio DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ricasoli Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello di Bossi Chianti Classico Riserva Berardo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿1,949.00 ฿1,999.00 -3%
  Castello di Bossi Chianti Classico Riserva Berardo DOCG
  Rating:
  80%
  Castello di Fonterutoli Fonterutoli Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello di Bossi Chianti Classico DOCG 2015

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿1,299.00 ฿1,499.00 -13%
  Castello di Bossi Chianti Classico DOCG
  Rating:
  100%
  Uccelliera Rapace IGT (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello Di Ama Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castelli del Grevepesa Castelgreve Fiasco Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Antinori Villa Antinori Chianti Classico Riserva DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Agricola Querciabella Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Fontodi Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Brancaia Chianti Classico Riserva DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Brancaia Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Antinori Chianti Classico Riserva "Badia A Passignano" DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello di Albola Chianti Classico Riserva DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Bindi Surgadi Sur Gardo Chianti Classico DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Botter Chianti Classico Rosso DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

37 Items

per page