Jacob’s Creek Double Barrel

Jacob’s Creek (เจคอบส์ ครีกส์) แบรนด์ไวน์อันดับหนึ่งจากออสเตรเลีย เป็นเจ้าแรกที่สร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการผลิตใหม่ จนเกิดเป็นไวน์ซีรีย์ Double Barrel (ดับเบิล บาร์เรล) หรือการบ่มสองครั้งในถังไวน์แบบดั้งเดิมก่อนนำไปบ่มต่อในถังวิสกี้ การนำไวน์ไปบ่มต่อในถังวิสกี้เป็นขั้นตอนที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับไวน์ และทำให้รสชาติมีมิติ ตามแบบฉบับของไวน์ Double Barrel (ดับเบิล บาร์เรล)

View as ตะแกรง รายการ

2 Items

per page
    Jacob's Creek  Double Barrell Shiraz

    งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

    Jacob's Creek  Double Barrell Cabernet Sauvignon

    งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

2 Items

per page