Super Tuscan

ในอดีตคนอิตาลีผลิตไวน์จากองุ่นพันธุ์พื้นเมืองเป็นหลัก เช่น ซานโจเวเซ (Sangiovese) ประจำแคว้นตัสกานี (Tuscany) หรือเนบบิโอโล (Nebbiolo) ของแคว้นเพียดมอนต์ (Piedmont) เมื่อเวลาผ่านไป เริ่มมีผู้ผลิตรุ่นใหม่ๆ ที่นำองุ่นจากฝรั่งเศสมาปลูกและผลิตไวน์มากขึ้น ตอนแรกถูกประณามว่า แหกคอก หรือ “กบถ” แต่เมื่อทำไวน์ออกมาแล้วมีคุณภาพยอดเยี่ยม รสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ยอมรับจากคอไวน์ ถึงขั้นเทียบเท่าไวน์ชั้นนำของโลก จากคำว่าแหกคอกก็กลายเป็นคิดนอกกรอบ และทำให้โลกรู้จักภายใต้ชื่อ “ซูเปอร์ ตัสกัน” (Super Tuscan)
View as ตะแกรง รายการ

24 Items

per page
  Tenuta San Guido Le Difese 2017

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rosso di Orma IGT

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Passi di Orma Bolgheri DOC

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Argiano Solengo IGT

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello Romitorio Toscano Rosso IGT

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tenuta Belguardo Tenuta Belguardo

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tenuta San Guido Sassicaia 2017

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tenuta di Biserno Insoglio del Cinghiale DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tenuta di Biserno Il Pino di Biserno DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello di Fonterutoli Siepi Toscana IGT

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Poggio Al Tesoro - (Bolgheri) IL Seggio DOC (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Uccelliera Rapace IGT (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Podere Sapaio Sapaio DOC

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Orma by Tenuta Sette Ponti Bolgheri IGT

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Le Macchiole Paleo Rosso (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Podere Il Carnasciale Il Caberlot Igt (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Podere Il Carnasciale Carnasciale IGT

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tenuta Sette Ponti Oreno

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tenuta San Guido Guidalberto 2020

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello Di Bolgheri Varvara DOC

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Castello Di Bolgheri Bolgheri Superiore DOC

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tenuta dell'Ornellaia Ornellaia Bolgheri DOC "Il Vigore" (Artist Label) 2019

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Poggio Al Tesoro W DedIcato A Walter

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Tenuta dell'Ornellaia Ornellaia Vendemmia d'Artista Solare 2017

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

24 Items

per page