Barossa Valley : One of the best winery regions from New World

Barossa Valley (หุบเขาบารอสซ่า) แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในรัฐ South Australia (เซาท์ ออสเตรเลีย) ด้วยลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่อบอุ่น จึงสามารถผลิตไวน์ที่มี บอร์ดี้หนักแน่ (Full Bodied) และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ไวน์ที่มีชื่อเสียงของที่นี้ผลิตจากองุ่นสายพันธุ์ Shiraz (ซีราส) ซึ่งถือได้ว่าเป็นราชาองุ่นแดงของ Barossa Valley อีกหนึ่งแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดของโลก

View as ตะแกรง รายการ

51 Items

per page
  Rockford Rifle Range Cabernet Sauvignon

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Penfolds Bin 138 Barossa Valley GMS

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Langmeil Three Gardens, Shiraz-Mourvedre - Grenache

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿889.00 ฿990.00 -10%
  Langmeil Three Gardens, Shiraz-Mourvedre - Grenache
  John Duval Eligo Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  John Duval Annexus Grenache (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  John Duval Entity Shiraz (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  John Duval Entity Shiraz (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Samuel's Collection Barossa Bush Vine Grenache

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Samuel's Collection Barossa Shiraz Cabernet Sauvignon

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Samuel's Collection Barossa Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Samuel's Collection Barossa Grenache Shiraz Mataro

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rockford Basket Press Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Henschke Keyneton Euphonium

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rockford Moppa Springs Grenache Shiraz Mataro

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Rockford Frugal Farmer

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Wolf Blass Grey Label Barossa Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿1,499.00 ฿1,799.00 -17%
  Wolf Blass Grey Label Shiraz
  Charles Melton La Belle Mere SGM

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Elderton Ode To Lorraine Cab/Shiraz/Merlot

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Penfolds Bin 150 Marananga Shiraz 2018

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Penfolds 802.A Superblend Cabernet Sauvignon Shiraz 2018

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Langmeil Barossa Valley Floor Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿999.00 ฿1,080.00 -7%
  Langmeil Barossa Valley Floor Shiraz
  Rating:
  100%
  Langmeil Steadfast Shiraz Cabernet

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Torbreck Old Vines Grenache Mourvedre Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Langmeil Jackaman's Cabernet Sauvignon

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  ราคาพิเศษ ฿2,099.00 ฿2,375.00 -12%
  Langmeil Jackaman's Cabernet Sauvignon
  Earthworks Cabernet Sauvignon (Barossa Valley)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  St. Hallett Gamekeeper's Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  St. Hallett Barossa Faith Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  St. Hallett Blackwell Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Glaetzer Bishop

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Glaetzer Wallace

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Glaetzer Anaperenna

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Torbreck Shiraz Woodcutter's

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Torbreck The Steading

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Torbreck The Factor

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Distinguished Sites Paradox Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Earthworks Shiraz (Barossa Valley)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Individuals Galway Vintage Traditional Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Thorn-Clarke Shotfire Ridge Shiraz (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Thorn-Clarke Shotfire Ridge Cabernet Sauvignon & Shiraz (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Thorn-Clarke William Randell Barossa Valley Shiraz (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Heritage Cabernet Sauvignon

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Glaetzer Amon-Ra (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Rare & Fine The Octavius Old Vine Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Rare & Fine The Signature Cabernet Sauvignon & Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Rare & Fine Collection The Menzies Cabernet Sauvignon

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Torbreck Run Rig

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Chris Ringland Barossa Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Charles Melton The Father In Law Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Elderton ‘E Series’ Shiraz Cabernet

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Wolf Blass Platinum Label/Medlands Barossa Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Yalumba Rare & Fine The Caley Cabernet & Shiraz

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

51 Items

per page