ประวัติศาสตร์ไวน์ไทย “Bin9 เฉลิมพระเกียรติ”

20 ตุลาคม 2016
ประวัติศาสตร์ไวน์ไทย “Bin9 เฉลิมพระเกียรติ”
Posted in: Wine News
More from this author
By Wine Guru
“...อาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมาก เพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร หรือ เป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือ เป็นสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้น ต้องทำการกสิกรรม...”

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะผู้นำสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑

 

 

ไวน์ประวัติศาสตร์นี้ใช้ชื่อว่า “มอนซูน แวลลี่ย์ ชีราซ บิน นาย รอยัล รีเสิร์ฟ 2548” (Monsoon Valley Shiraz Bin9 Royal Reserve 2005) ผลิตโดย สยาม ไวเนอรี่ ที่ตั้งใจส่งเสริมการปลูกองุ่นพันธุ์ชีราส (Shiraz)ซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์ดีที่นำมาใช้ผลิตไวน์ เพื่อพิสูจน์ว่าผืนดินเมืองไทยสามารถปลูกองุ่นพันธุ์นี้ได้ผลผลิตดี เพื่อถวายในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองราชสมบัติครบ 60 ปี ความพิเศษนั้นเริ่มตั้งแต่ การผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกองุ่นไปตลอดถึงการเก็บเกี่ยว และเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาบรรจุลงในขวด จนได้ไวน์แดงที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น

 

Monsoon Valley Shiraz Bin9 Royal Reserve 2005 Box

 

"มอนซูน แวลลี่ย์ ชีราซ บิน นาย รอยัล รีเสิร์ฟ 2005” (Monsoon Valley Shiraz Bin9 Royal Reserve 2005) ได้ทำการเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2548 โดยใช้องุ่นแดงพันธุ์ชีราส (Shiraz) ปลูกบนดินปนทรายพื้นที่ขนาด 7 ไร่ของโครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย (หัวหิน) ซึ่งได้คนทำไวน์มือดีที่สุดของสยาม ไวเนอรี่ ถึง 2 คนที่มาช่วยกันดูแลคือ มร.โลร็องค์ เมตจ์ ทอปปัง และวิรัตน์ หงษ์คู ไทย ซีเนียร์ ไวน์เมกเกอร์ (Thai Senior Winemaker) และบรรจุขวดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549

 

Monsoon Valley Shiraz Bin9 Royal Reserve 2005 label

 

ส่วนฉลากบนขวดไวน์นั้นส่งไปออกแบบจากต่างประเทศ มีภาพหุบเขาของมอนซูน แวลลี่ย์อยู่ แต่ที่พิเศษคือ การใช้พื้นสีเหลืองแทนสีแดง เนื่องจากเป็นสีประจำพระองค์ และใช้ตัวอักษรที่อ่อนช้อยเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

 

ผลิตขึ้นมา 5,000 ขวด และทูลเกล้าถวายผลิตผลทั้ง 5,000 ขวด แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะไม่มีการผลิตไวน์นี้ขึ้นอีก เพื่อต้องการสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการไวน์ในเมืองไทยและตอกย้ำว่าประเทศไทยเราเหมาะกับการเพาะปลูกเกษตรกรรมขนาดไหน