มหาวิทยาลัย Mexico ผลิต Biofuel จากสิ่งเหลือในการผลิตไวน์และชีส

19 เมษายน 2021
มหาวิทยาลัย Mexico ผลิต Biofuel จากสิ่งเหลือในการผลิตไวน์และชีส
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

 

มหาวิทยาลัย National Autonomous University of Mexico (UNAM) จากรัฐ Querétaro ประเทศ Mexico ได้ทำการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ Hydrogen และ Methane ขึ้น จากเศษเหลือใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตไวน์และชีส

งานวิจัยดังกล่าวนี้ มีขึ้นในแผนกของวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมการวิจัยโดย Germán Buitrón Méndez โดยการนำเศษองุ่น และเวย์จากนม เพื่อผลิตเป็นก๊าซ 2 ชนิด ที่สามารถใช้เป็นพลังงานสะอาด สำหรับการผลิตไฟฟ้าได้ โดยเศษองุ่นที่ใช้นั้น ได้ทำการรวบรวมมาจาก Wineries ท้องถิ่น ระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่เวย์นมนั้นรวบรวมมาแหล่งผลิตได้ตลอดทั้งปี

ทั้ง Hydrogen และ Methane นั้น จะผลิตในรูปแบบที่ต่างกันออกไป โดย Hydrogen จะผลิตในค่า pH เป็นกรด ในขณะที่ Methane จะผลิตในค่า pH ที่เป็นกลาง

Buitrón Méndez และทีมวิจัย ได้เข้าสู่ช่วงการผลิตเต็มรูปแบบแล้ว โดยเร่งอัตราการสูงสุดของผลิตของก๊าซทั้งสองชนิด และส่งก๊าซทั้งสองชนิดนี้ กลับไปยังโรงงานและ Wineries เดิมที่ได้รับวัตถุดิบการผลิต Biofuel มา โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างรูปแบบการพึ่งพาตัวเองขึ้นในอุตสาหกรรม