ตำรวจยุโรป บุกทลายแหล่งไวน์ปลอมครั้งใหญ่

2 สิงหาคม 2021
ตำรวจยุโรป บุกทลายแหล่งไวน์ปลอมครั้งใหญ่
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

เมื่อช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2020 ถึงเดือนมิถุนายน 2021 เจ้าหน้าที่ตำรวจ Europol ได้กระจายกำลังตรวจคุ้นและจับกุมแหล่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอมแปลง ที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ล่าสุดไปทั่วภูมิภาคยุโรป โดยสามารถตรวจยึดของกลาง เป็นไวน์, Vodka และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ของกลางที่ยึดได้ มีปริมาณมากราว 1.7 ล้านลิตร

Counterfeits wine & Food

การบุกทลายแหล่งสินค้าปลอมแปลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Opson 2020 ที่เป็นการประสานงานระหว่าง Europol และ Interpol โดยเริ่มต้นจากการจับกุมไวน์ปลอมได้ใน Italy นอกจากนี้ยังมีอีกปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ Spain ที่สามารถจักุมและยึดของกลางเป็น Whisky จำนวน 47,660 ลิตร

ระหว่างปฏิบัติการ Opson 2020 มีอาหารปลอมแปลงผิดกฎหมายที่ยึดมาได้ มีตั้งแต่น้ำผึ้งปลอม, เนื้อม้าผิดกฎหมาย ไปจนถึงอาหารเสริมต่าง ๆ โดยรวมมูลค่าได้มาถึง 53.8 ล้านยูโร ตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,105 ล้านบาท ครั้งนี้ ถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งที่ 10 โดยมี สำนักงานต่อต้านการทุจริตแห่งยุโรป (OLAF) และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร แห่งใต้คณะกรรมาธิการยุโรป เป็นผู้ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการ ซึ่ง OLAF จะมุ่งไปที่ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย เพราะสินค้าปลอมแปลงเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อประชาชน และธุรกิจของยุโรปได้