ไวน์ 1 แก้ว มีองุ่นทั้งหมดกี่ลูก ?

3 มิถุนายน 2022
ไวน์ 1 แก้ว มีองุ่นทั้งหมดกี่ลูก ?
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

เราจะต้องใช้องุ่นกี่ลูกในการผลิตไวน์ 1 แก้วแล้วทำไมขวดบางขวดถึงมีราคาสูง ในขณะที่บางขวดมีราคาเพียงเล็กน้อย ทั้งๆ ที่เป็นองุ่นสายพันธุ์เดียวกัน ? วันนี้ Wine-Now มีคำตอบมาฝากทุกท่านกันครับ

คำตอบ คือ ในไวน์ 1 แก้วปริมาณ 5 ออนซ์ (ประมาณ 150 มิลลิลิตร) จะมีองุ่นประมาณ 75-120 ลูก

เพราะโดยทั่วไป ไวน์ 1 ขวด 750 มิลลิลิตร จะประกอบไปด้วยองุ่นประมาณ 700-1,200 ลูก เพื่อให้ได้ปริมาณองุ่นเท่ากับไวน์หนึ่งขวด 

W

ซึ่งในปัจจุบันมีโรงผลิตระดับสูงหลายแห่งในอุตสาหกรรม จึงพยายามปลูกองุ่นให้ได้มากที่สุดจากพื้นที่เพาะปลูกแต่ละเอเคอร์ บางแห่งสามารถปลูกได้มากถึง 15 ตันต่อเอเคอร์ ในขณะที่ผู้ผลิตไวน์สไตล์ช่างฝีมือเล็ก ๆ ที่ปลูกได้ครึ่งตันต่อเอเคอร์ ผลิตไวน์ 1 ขวด จากเถาองุ่นทั้งเถาก็ยังคงอยู่  ทั้งนี้ต้องมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน คือ

สายพันธุ์ : บางชนิดมีผลขนาดเล็ก บางชนิดมีผลขนาดใหญ่ บางชนิดมีเปลือกหนา (มีน้ำน้อย) บางชนิดมีเปลือกบาง (มีน้ำมากขึ้น)
สภาพอากาศ : ฝนสามารถทำให้องุ่นอวบอิ่มได้ และแสงแดดสามารถทำให้ใบองุ่นคายน้ำได้
ขั้นตอนการคั้นองุ่น : องุ่นถูกคั้นอย่างไร ? เพราะบางแห่งไม่ได้คั้นน้ำออกมาจากองุ่นทั้งหมด

 

โดยทั่วไป ไร่องุ่นยังสามารถแบ่งได้ตามผลผลิตต่อเอเคอร์ได้อีกด้วย หากไร่องุ่นที่ให้ผลผลิต 3-4 ตันต่อเอเคอร์ หรือน้อยกว่านั้นจะนับว่าเป็น ไร่องุ่นที่ให้ผลผลิตต่ำ (Low Yield Vineyard) และหากไร่องุ่นที่ให้ผลผลิต 5 ตันต่อเอเคอร์ขึ้นไป จะนับว่าเป็น ไร่องุ่นที่ให้ผลผลิตปานกลาง (Medium Yield Vineyard) แต่ก็ไม่ส่งผลอะไร เพราะราคาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และคุณภาพขององุ่น เรียกได้ว่า 3 ตันต่อเอเคอร์ อาจจะมีราคาแพงกว่า 15 ตันต่อเอเคอร์ ก็สามารถเป็นไปได้ครับ

 

อ้างอิง : https://www.winespectrum.com/

ภาพประกอบ : https://venngage.com/