Château Lafite เปิดตัวหนังสือ The Almanac

28 ธันวาคม 2020
Château Lafite เปิดตัวหนังสือ The Almanac
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

Château Lafite Rothschild ได้เปิดตัวหนังสือ The Almanac ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีของการเข้าซื้อที่ดินประวัติศาสตร์ของตระกูล Rothschild

 

โดยหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมไวน์ทั้งหมด 150 ขวด ของ Château Lafite ตั้งแต่ปีค.. 1868 จนถึงปัจจุบันโดยคำนึงถึงสภาพวินเทจและคุณภาพของไวน์ตลอดจนเต็มไปด้วยภาพถ่ายและรูปภาพข้อเท็จจริงความทรงจำและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวข้องกับไวน์แต่ละขวด

 

Château Lafite เปิดตัวหนังสือ The Almanac

 

Saskia de Rothschild (CEO) กล่าวว่าพวกเขาร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นที่รักของ Lafite  โดยเราสร้างหนังสือเล่มนี้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ Lafite ตั้งแต่ครอบครัว Rothschild ยังเป็นเจ้าของเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของวินเทจรวมไปถึงการเติบโตของไวน์ตั้งแต่ในดินจนถึงเถาองุ่นจนถึงขวด 

 

สำหรับในช่วงต้นปี The Almanac จะเปิดตัว Limited Edition 300 ชุดซึ่งรวมถึงผลงานชิ้นเอกของวินเทจปี 2018 ที่ใช้ในการฉลองครบรอบ 150  อีกด้วยครับ

 อ้างอิง
 : https://www.thedrinksbusiness.com/