Louis Roederer กับการฟื้นฟู พื้นที่ปลูกออร์แกนิกไวน์

30 พฤศจิกายน 2020
Louis Roederer กับการฟื้นฟู พื้นที่ปลูกออร์แกนิกไวน์
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

ไร่องุ่นครึ่งหนึ่งของ Louis Roederer จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นไร่ไวน์ออร์แกนิกในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า ซึ่งนับเป็นขั้นตอนแรกของเส้นทางที่เป็นเวลา 20 ปี ในการปลูกองุ่นแบบออร์แกนิก

 

ไร่องุ่นทั้งหมด 115 เฮกตาร์ (จาก 242 เฮกตาร์) บนพื้นที่ปลูกองุ่นของ Louis Roederer ซึ่งได้แก่ Montagne de Reims, Vallée de la Marne และ Côte des Blancs จะได้รับการรับรองการปลูก ออร์แกนิกอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2021 ซึ่งหมายความว่าไวน์ทั้งหมดที่ผลิตจากแปลงเหล่านั้นสามารถทำได้มีสัญลักษณ์ 'AB' หรือออร์แกนิกไวน์บนฉลากตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป

 

Louis Roederer กับการฟื้นฟู พื้นที่ปลูกออร์แกนิกไวน์

 

การเปลี่ยนพื้นที่การปลูกองุ่นของ Louis Roederer  มีมานานแล้วกว่า 20 ปี ภายใต้การดูแลของ Jean-Baptiste Lécaillon The Cellar Master ของ  Louis Roederer โดยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีการฝึกฝนสิ่งที่เรียกว่า “Renaissance Viticulture” หรือการปลูกองุ่นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งได้รับการดูแลควบคู่ไปกับปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

Frédéric Rouzaud ซีอีโอของ Roederer กล่าวว่า “เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในครอบครัวของฉันมาหลายชั่วอายุคนว่าเราเป็นหนี้ทุกอย่างเพื่อธรรมชาติและเมื่อเรารับฟังเธอ และให้ความสนใจและเอาใจใส่เธอตามที่เธอต้องการ เธอจะให้เราของขวัญที่ชื่อ แตร์รัวร์ ด้วยการแสดงออกที่ดีที่สุด ผ่านไวน์ชั้นดี”

 อ้างอิง
 : https://www.thedrinksbusiness.com/