MONSOON VALLEY ร่วมฉลองปีเก็บเก่ียวองุ่นดีท่ีสุดประจำปี 2021

4 พฤษภาคม 2021
MONSOON VALLEY ร่วมฉลองปีเก็บเก่ียวองุ่นดีท่ีสุดประจำปี 2021
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

 

ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ (Monsoon Valley) ได้ฉลองปีเก็บเกี่ยวองุ่นที่ดีที่สุดประจำปี 2021 พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์เทศกาลเก็บเกี่ยวผลองุ่นที่สนุกสนานภายใต้มาตรการความปลอดภัยของ COVID-19 อย่างเคร่งครัดเมื่อวันที่ 7 เม..ที่ผ่านมา

 


| ร่วมฉลองปีเก็บเก่ียวองุ่นดีท่ีสุดประจำปี 2021

โดย นายคริสโตเฟอร์ คาร์เตอร์ (Mr. Christopher Carter) ประธานเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติการ (Chief Operating Officer)บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด กล่าวภายในงานว่าา

“เราเริ่มต้นในปี 2001 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ไวน์คุณภาพระดับโลกให้ได้ในประเทศไทย และความตั้งใจนี้ จึงได้ทุ่มเท ทดลอง บวกกับความหลงใหลเสน่ห์ของไร่องุ่นในหัวหินมากว่า20 ปี ทำให้เราได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนได้ชื่อว่าเป็นไร่องุ่นคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจากจุดเริ่มต้นวันนั้นจนถึงวันนี้ เราสามารถให้ผลผลิตองุ่นชั้นเยี่ยมดีที่สุดถึง 300 ตันต่อปี นำมาซึ่งการผลิตไวน์คุณภาพชั้นเลิศที่ได้ผ่านการรับรางวัลการรันตีมาแล้วมากมายจากทั่วโลก เป็นจำนวนกว่า 300,000 ขวดต่อปี โดย 70% จำหน่ายในประเทศไทย และ 30% ส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ โดยล่าสุดในปี 2021 นี้ เราได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตองุ่นที่ยอดเยี่ยมที่สุด และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะสร้างสรรค์ไวน์คุณภาพจากผลผลิตที่ดีแบบนี้ในปีต่อๆไปอีกด้วย”

 

“และเพื่อตอกย้ำความเป็นที่สุดในคุณภาพของไวน์มอนซูนแวลลีย์ ที่เป็นไวน์ไทยระดับโลกแบรนด์เดียว ที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติมากกว่า 320 รางวัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา, ไวน์ที่โดดเด่น ได้แก่ “Monsoon Valley White Shiraz” ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือนกุหลาบที่ดีที่สุดในโลก จาก นายเจมส์ ซัคคลิ่ง (Mr. James Suckling) ที่ได้มีการทดสอบรสชาติไวน์แบบ Blind Taste ในปี 2018 และย่ิงไปกว่านั้น ความภูมิใจสูงสุดคือการท่ีได้เป็นไวน์ไทยเพียงหน่ึงเดียว ที่ได้ถวายการรับรองอำคันตุกะราชวงศ์จำกท่ัวโลกในงานเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี ในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

 

ร่วมฉลองปีเก็บเก่ียวองุ่นดีท่ีสุดประจำปี 2021

 

“ปัจจุบัน Monsoon Valley ผลิตไวน์คุณภาพสูงออกสู่ตลาดคอไวน์ระดับโลก แต่เราจะขอแนะไวน์คุณภาพชั้นเลิศที่โดดเด่น 4 รุ่นดังนี้ คือ รุ่นคลาสสิก ที่จะเสิร์ฟในร้านอาหารไทยทั่วโลกเป็นหลัก รุ่นพรีเมียมและรุ่นซิกเนเจอร์จะให้บริการที่โรงแรม ชั้นนำทั่วประเทศไทย และรุ่น Cuvée ซึ่งทำจากองุ่นที่ดีที่สุดจากไร่องุ่นของเราในแต่ละปี”

Monsoon Valley ยังคงเป็นผู้พัฒนาบุกเบิกเทคนิคขั้นสูงกำรปลูกองุ่นในประเทศไทย เพื่อพิสูจน์ว่า Monsoon Valley ไวน์ไทยสามารถเอาชนะสภาพอากาศร้อนชื้น และได้รับรางวัลมากกว่า 300 รางวัลจากท่ัวโลกนอกจากนี้รางวัลของเรา ยังรับรองว่าเกษตรกรไทยสามารถปลูกองุ่นคุณภาพเยี่ยมและผลิตไวน์ท่ีคุณภาพดีท่ีสุด

 

จากความสำเร็จดังกล่าว เราขอเชิญชวนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาลิ้มลองไวน์ไทยคุณภาพดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่ไร่องุ่น Monsoon Valley และรับประทานอาหารที่ The SALA Wine Bar & Bistro หรือคุณสามารถเยี่ยมชมไร่องุ่นของเราซึ่งเต็มไปด้วยการกิจกรรมที่สนุกสนานตลอดทั้งปี เช่น การนั่งรถและขี่จักรยานชมไร่องุ่น, ชิมไวน์

 

สนุกสนานกับการให้อาหารช้าง, ไวน์ซาฟารี และที่ส าคัญที่สุด คือการได้สัมผัสประสบการณ์จากเทศกาลเก็บเกี่ยวผลองุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน นอกจากนี้ ทางไร่องุ่นยังปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนสามารถเยี่ยมชมไร่ ด้วยความมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สนุกสนานกลับไปอย่างมีความสุขทุกคนอย่างแน่นอน


อ้างอิง : MonsoonValley