ยอดส่งออก Port Wine ใน UK พุ่งในช่วงการระบาด

15 กุมภาพันธ์ 2021
ยอดส่งออก Port Wine ใน UK พุ่งในช่วงการระบาด
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

 

UK เหมือนจะกลายเป็นตลาดที่ร้อนแรงเข้าไปทุกที ตั้งแต่ยอดการส่งออกไวน์ออสเตรเลียไปอังกฤษที่เคยได้นำเสนอไป ล่าสุดจากรายงานของ Port and Douro Wines Institute (IVDP) ที่รายงานยอดการส่งออกของ Port Wine ไปยัง UK เพิ่มขึ้นถึง 11.4% และในปี 2020 คิดเป็น 2.8% โดยมียอดส่งออกอยู่ที่ 1 ล้านลัง (ลัง 9 ลิตร) เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 และเป็นช่วง Lockdown ทำให้ยอดการจำหน่ายเพิ่ม เพราะการดื่มในบ้านแทนการดื่มที่ร้านได้รับความนิยมมากขึ้น

Port Wine
จากยอดการส่งออกสินค้าไปยัง UK นี้ ทำให้ UK กลายเป็นตลาด Port Wine ใหญ่อันดับ 4 ของโลก และมีปริมาณการส่งออกเป็นอันดับ 2 โดยสามารถคงฐานะตลาดระดับ Premium ที่ใหญ่ที่สุดได้