เมื่อประเทศไทย ปรากฏตัวบนแผนที่ไวน์โลก !?

17 พฤศจิกายน 2023
Posted in: Wine Basic
More from this author
By WINE-NOW

 

จากความเชื่อที่ว่า ไวน์ที่ดีสามารถผลิตได้จากพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 30-50 องศา ทั้งตอนเหนือและตอนใต้ โดยแทบจะครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของทวีปยุโรป ซึ่งหมายถึง ไวน์โลกเก่า (Old World Wines) และ ไวน์โลกใหม่ (New World Wines) ทำให้ประเทศที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทย จึงไม่ได้ปรากฏบนแผนที่ของไวน์โลก

แต่เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้ วงการไวน์ระดับโลก ได้พูดถึงไวน์อีกโลกหนึ่ง ซึ่งคือ ไวน์เส้นรุ้งใหม่ (New Latitude Wines) หรือ ประเทศเขตร้อนที่สามารถปลูกองุ่น ผลิตไวน์ได้มีคุณภาพ ซึ่ง ประเทศไทย ก็ คือ 1 ในนั้นเองครับ

| ไวน์เส้นรุ้งใหม่ หรือ New Latitude Wines คือ

เมื่อประเทศไทย ปรากฏตัวบนแผนที่ไวน์โลก !?

ไวน์เส้นรุ้งใหม่ (New Latitude Wines) นั้นถือเป็นไวน์ที่ปลูกในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างเขตละติจูดที่สูงกว่า 50 องศาหรือเขตละติจูดที่ต่ำกว่า 30 องศา แหล่งผลิตไวน์เหล่านี้มีภูมิอากาศแบบเขตร้อนหรือแห้งแล้ง ส่งผลให้การปลูกองุ่นนั้นทำได้ยาก

โดยประเทศที่อยู่ใกล้เส้น 30 องศานั้น สามารถปลูกองุ่นได้ง่ายกว่าประเทศอื่น ๆ ส่วนประเทศที่อยู่ใต้เส้นละติจูด 30 องศา อย่างประเทศไทย มักจะมีอากาศที่ร้อนเกินไปและมักจะมีปริมาณน้ำมากเกินไปหรือไม่ก็น้อยเกินไป ภูมิอากาศเขตร้อนนำความท้าทายมากมายมาให้กับผู้ผลิตไวน์ เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากและมีความชื้นสูง จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากเชื้อราและโรคราน้ำค้างได้ ในขณะที่ประเทศในเขตละติจูดที่สูงกว่า 50 องศานั้น จะมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นเกินไป ต้นองุ่นจะอยู่ในระยะพักตัวเกือบตลอดทั้งปี โดยไม่มีแสงอาทิตย์เพียงพอที่จะทำให้องุ่นสุกได้เต็มที่นั่นเองครับ 

เมื่อประเทศไทย ปรากฏตัวบนแผนที่ไวน์โลก !?

ไม่ว่าจะเป็น ไวน์โลกเก่า (Old World Wines) , ไวน์โลกใหม่ (New World Wines) หรือ ไวน์เส้นรุ้งใหม่ (New Latitude Wines) ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปีที่ผลิตหรือความยาวนานของการบ่มแต่อย่างใด แต่หมายถึงที่ตั้งของแหล่งผลิตไวน์ขวดนั้น ๆ โดยปัจจุบันไวน์ของ ประเทศไทย ก็ถูกจัดอยู่ในอยู่ในกลุ่มของ ไวน์เส้นรุ้งใหม่ (New Latitude Wines) โดยยังคงนำเสนอไวน์คุณภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับเสมอมาอีกด้วย

 

คลิ๊ก! เพื่อสั่งซื้อไวน์จากประเทศไทย