ประเภทของไวน์ออร์แกนิค (Organic Wine) ที่ควรรู้

25 มีนาคม 2020
ประเภทของไวน์ออร์แกนิค (Organic Wine) ที่ควรรู้
Posted in: Wine Basic
More from this author
By WINE-NOW

 

นอกเหนือจากไวน์ออร์แกนิค (Organic Wine) ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ แล้ว ยังมีไวน์ที่เรียกว่า ไวน์ไบโอไดนามิค (Biodynamic Wine) และเนเชอรัล ไวน์ (Natural Wine) ซึ่งไวน์ทั้ง 3 ชนิดนี้ จัดเป็นไวน์ที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตทุกขั้นตอนอีกด้วย แต่ทั้งสามชนิดจะแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ Wine-Now.Asia จะพาทุกท่านมารู้จักกับไวน์ทั้งสามชนิดนี้กันครับ

ประเภทของไวน์ออร์แกนิค (Organic Wine) ที่ควรรู้

ไวน์ในกลุ่มออร์แกนิค แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามรูปภาพด้านบน ได้แก่

1.Organic Wine (ไวน์ออร์แกนิค) เป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ทุกขั้นตอนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง ตลอดจนกระบวนการหมักบ่ม และการคงคุณภาพของไวน์ โดยทุกปีจะต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ EU Organic เพื่อดูว่าได้มาตรฐานตามกฏหรือไม่

2.Biodynamic Wine (ไวน์ ไบโอไดนามิก) จะเน้นถึงหลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่เคร่งครัดมากกว่าออร์แกนิคไวน์ ซึ่งนอกจากจะไม่ใช้สารเคมีแล้ว ยังไม่ใช้สารใดๆ ที่มนุษย์ทำขึ้นอีกด้วย เช่น ยีสต์สำเร็จรูป  โดย Biodynamic Wine (ไวน์ ไบโอไดนามิก) จะคำนึงถึงเรื่องธรรมชาติ เรื่องดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงอิทธิพลของปฏิทินดวงจันทร์โบราณในกระบวนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอีกด้วย 

3.Natural Wines (เนเชอรัลไวน์) หรืออาจเรียกว่า Sustainability Wine เป็นไวน์ที่ปลูกด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ผลผลิตจากไวน์ชนิดนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุด (ทั้งกระบวนการปลูกองุ่น โรงงานการผลิต ไวน์และแหล่งพลังงานที่ใช้) ส่วนมาก Natural Wines (เนเชอรัลไวน์)  มักจะทำด้วยหลักการง่ายๆ เช่น เก็บองุ่นด้วยมือ ใช้ยีสต์ธรรมชาติ และนำน้ำองุ่นที่ได้มาหมักโดยวิธีการธรรมชาติ เพื่อโชว์คาแรกเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์องุ่น ไม่นิยมกรองก่อนบรรจุขวด และไม่ปรุงแต่งเพิ่มเติม

ประเภทของไวน์ออร์แกนิค (Organic Wine) ที่ควรรู้

ถึงจะเป็น Organic Wine (ไวน์ออร์แกนิค) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้อยกว่าไวน์ปกติเสมอไปครับ กลับกันมักมีแอลกอฮอล์เทียบเท่าหรือสูงกว่าไวน์ปกติเลยก็ว่าได้  และยังมีแนวโน้มที่ไม่ทำให้เกิดอาการแฮงค์เท่าไวน์ปกติ ไม่ทำให้ผู้ที่ดื่มไวน์มีอาการแพ้ บวม หรือแดง ซึ่งอาจเกิดจากสารที่ชื่อ Sulfur (ซัลเฟอร์) ในกระบวนการผลิตอีกด้วยครับ 

 

และแม้ว่า Organic Wine (ไวน์ออร์แกนิค) จะเป็นไวน์ที่ปราศจากสารเคมีที่มีโทษต่อร่างกาย แต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง หากดื่มในปริมาณมากเกินไป ก็ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายอยู่ดีครับ เพียงแต่เป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับผู้ดื่มที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมีนั่นเอง