รัฐบาล UK สั่งซื้อไวน์อังกฤษเพิ่มเข้า Cellar รัฐเพิ่มขึ้น

19 กรกฎาคม 2021
รัฐบาล UK สั่งซื้อไวน์อังกฤษเพิ่มเข้า Cellar รัฐเพิ่มขึ้น
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

 

จากรายงานทางการสั่งซื้อของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ย้อนกลับไปช่วง 31 มีนาคม 2020 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีงานสั่งซื้อไวน์เข้า Cellar ในส่วนรับรองของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เป็นจำนวนเงินถึง 73,091 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3 ล้าน 3 แสนบาท ในขณะที่ปีงบประมาณ 2018-2019 ค่าไวน์ที่สั่งซื้อเข้ามา อยู่ที่ 26,000 ปอนด์

สำหรับไวน์ที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เกือบ 3 ใน 4 ของไวน์ทั้งหมด เป็นไวน์ที่ผลิตในอังกฤษและเวลส์ เรียกได้ว่ามีจำนวนมากกว่าครึ่งเลยทีเดียว โดยรายงานฉบับนี้ถูกเผยแพร่ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2021 ที่ผ่านมา

UK government hospitality wine cellar

โดยในช่วง 2020 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรไม่สามารถขายไวน์ได้เลย เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 แม้จะมีการจัดสรรไวน์มูลค่ารวม 50,000 ปอนด์ไว้เพื่อการจำหน่าย อีกทั้งมีการเรียกคืนจากส่วนต่าง ๆ ด้วยมูลค่ารวม 23,000 ปอนด์

ในส่วนของ Cellar รับรองของรัฐบาลสหราชอาณาจักร หรือ UK Government Hospitality Wine Cellar ถูกก่อตั้งในปี 1908 มีไว้เก็บไวน์และ Spirits เพื่อการบริการแขกของประเทศ ปัจจุบันตัว Cellar ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของ Lancaster House นับตั้งแต่ปี 1922