ไวน์และชีส อาจช่วยเพิ่มการทำงานของสมอง

4 มกราคม 2021
ไวน์และชีส อาจช่วยเพิ่มการทำงานของสมอง
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

 

รายงานจาก Deacanter อ้างอิงการวิจัยกว่าทศวรรษของ มหาวิทยาลัย Iowa ค้นพบความสัมพันธ์ของการรับประทานไวน์และชีส ในการป้องกันการการทำงานของสมองเสื่อมถอย ที่มักเกิดในผู้สูงอายุ

Red Wine & Cheese

ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Alzheimer’s Disease ได้ค้นพบความเกี่ยวเนื่องของโภชนาการและการเสื่อมถอยของสมองตามวัย จากผู้ใหญ่ชาว UK 1,748 คน ในช่วงระหว่าง 46-77 ปี

จากการวิจัยตลอด 10 กว่าปีได้ค้นพบว่า ชีสเป็นอาหารที่ช่วงป้องกันอาการนี้ได้ดีที่สุด และการดื่มไวน์แดงแบบพอประมาณ จะช่วยสร้างเสริมการทำงานของสมองได้ รวมไปถึงการรับประทานเนื้อแกะสัปดาห์ละครั้ง ในขณะที่การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของเกลือสูง มีความเสี่ยงที่จะเป็น Alzheimer ได้