สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ไวน์หวาน และมีแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น !?

16 มีนาคม 2020
สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ไวน์หวาน และมีแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น !?
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า การผลิตไวน์ที่ดี เรื่องอุณภูมิก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ทราบหรือไม่ว่า สภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ที่ทำให้อุณภูมิช่วงหน้าร้อนในทวีปยุโรปพุ่งสูงขึ้นนั้น ทำให้รสชาติไวน์ที่หลายคนดื่มกันเป็นประจำเปลี่ยนไปอีกด้วย

โดยนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ ร่วมกันศึกษาฤดูเก็บเกี่ยวองุ่น ย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1988 ได้พบว่าอุณภูมิที่สูงขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้ชาวสวนต้องเริ่มเก็บเกี่ยวองุ่นเร็วขึ้น จากช่วงเวลาปกตินานถึง 2 สัปดาห์ เหตุเกิดจากความร้อนของสภาพอากาศ ที่เร่งให้องุ่นสุกเร็วขึ้น ซึ่งยังส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลในองุ่นพุ่งสูงขึ้น นั่นหมายความว่าไวน์จะมีรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม และมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงขึ้นจาก 12% เมื่อปี ค.ศ. 1970 เป็น 14% 

สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ไวน์หวาน และมีแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น !?

นอกจากสภาวะโลกร้อนจะส่งผลต่อการปลูกองุ่นในยุโรปแล้ว ในประเทศไทยเองสภาวะโลกร้อนก็ทำให้เกิดปรากฎการณ์ ฝนแล้ง สลับกับ ฝนชุก ซึ่งส่งกับผลผลิตต่อไร่ที่ลดลงอย่างชัดเจนครับ

อ้างอิง : 
https://www.reuters.com
https://www.decanter.com