ความหวานระดับ Brut คือ ความหวานระดับไหน ?

15 ธันวาคม 2023
ความหวานระดับ Brut คือ ความหวานระดับไหน ?
Posted in: Wine Basic
More from this author
By WINE-NOW

 

"Brut" (บรุท) เป็นภาษาฝรั่งเศส ที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า "Dry" (ดราย) ในภาษาอังกฤษ มักเป็นคำที่นิยมพูดกันเมื่อพูดถึงความหวานที่อยู่ใน Sparkling Wine (สปาร์กลิ้งไวน์) หรือ Champagne (แชมเปญ) ซึ่งหมายถึง ความหวานที่อยู่ในไวน์ มีปริมาณน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีน้ำตาลเลย

"Brut" (บรุท) สามารถแบ่งออกต่อไปได้อีกเป็น "Extra Brut" และ "Brut Natural" ซึ่งหมายถึง ไม่มีความหวานนั่นเองครับ นอกจาก "Brut" (บรุท) ก็ยังมีชื่อต่างๆ เอาไว้เรียกระดับความหวานที่ต่างกันอีกด้วย ดังนี้

1. Brut Natural =  Very Very Dry (ไม่หวานเลย) ระดับน้ำตาล = 0-3 กรัม / ลิตร

2. Extra Brut =  Very Dry (ไม่หวาน)

3. Brut =  Very Dry (ไม่หวาน) - Dry (หวานน้อย)

4. Extra-Sec หรือ Extra-Dry =  Dry (หวานน้อย) - Medium Dry (ค่อนข้างหวาน)

5. Sec =  Medium Dry (ค่อนข้างหวาน)

6. Demi-Sec =  Sweet (หวาน)

7. Doux =  Luscious หรือ Super-Sweet (หวานมาก)

TIPS : สำหรับ (White Wine) ไวน์ขาว ที่ "Dry" (ดราย) จะรู้สึกว่าไวน์มี "Acidity" (ความเปรี้ยว) ส่วนถ้าเป็น Red Wine (ไวน์แดง) ที่ "Dry" (ดราย) จะให้ "Tannin" ความฝาด ค่อนข้างสูง ถือเป็นศัพท์เทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวครับ

หากมีโอกาสเลือกไวน์ครั้งหน้า ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ Wine-Now.Asia รับรองเลยว่า สามารถช่วยให้การเลือกไวน์ของคุณ ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกระดับอย่างแน่นอน