Decanting  คืออะไร ?

27 มีนาคม 2024
Decanting  คืออะไร ?
Posted in: Wine Basic
More from this author
By WINE-NOW

 

Decanting (ดีแคนติ้ง) หมายถึง การถ่ายไวน์จากขวดเดิม เพื่อพักไว้ในโถขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Decanter (ดีแคนเตอร์) ซึ่งปกติจะทำกับไวน์แดงเท่านั้น โดยสมัยโบราณไวน์ที่มีอายุมากๆ หรือเก่าเก็บ จะมีตะกอนเป็นจำนวนมาก (Sendiment หรือ Deposit) ผู้ที่ทำหน้าที่ Decanting (ดีแคนติ้ง) จะต้องมีความรู้เป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้นตะกอนที่อยู่ในขวดจะผสมกับไวน์ และไม่สามารถดื่มนั่นเองครับ


| แล้วเราควร Decanting (ดีแคนติ้ง) หรือไม่ ?

Decanting  คืออะไร?

โดยปกติการ Decanting (ดีแคนติ้ง) จะส่งผลกระทบต่อไวน์ 2 ประการใหญ่ๆ คือ

1.สำหรับไวน์ใหม่


บางคนเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้อง Decanting (ดีแคนติ้ง) แต่จริง ๆ แล้ว สามารถทำได้ ทำให้ไวน์ได้หายใจเต็มที่และรวดเร็ว เนื่องจากขณะรินไวน์ใส่ Decanter (ดีแคนเตอร์) ไวน์จะสัมผัสกับอากาศได้ดีกว่าปล่อยให้ไวน์หายใจอยู่ในขวดที่เปิดจุก ที่มีอากาศอาจเข้าไปสัมผัสไม่เพียงพอ

2.สำหรับไวน์เก่า


โดยปกติไวน์เก่าจะมีตะกอน ผู้เปิดจะต้องตั้งเทียนไขจุดไฟให้เกิดแสงสว่าง ก่อนใช้เครื่องมือเปิดขวดไวน์ในท่านอน และค่อยๆ รินถ่ายใส่ Decanter (ดีแคนเตอร์) ใกล้ๆ กับเทียนไขเพื่อแยกตะกอนในไวน์นั่นเองครับ

อย่างไรก็ตามการ Decanting (ดีแคนติ้ง) นับเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งของทั้ง Sommelier (ซอมเมอร์ลิเย) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพบริการด้านไวน์ เพราะฉะนั้นการจิบไวน์ชิลล์ๆ โดย Vintage ของไวน์นั้นไม่เก่าจนเกินไป เราก็ไม่จำเป็นต้อง Decanting (ดีแคนติ้ง) ก็ได้ครับ